Werndl (1583)

Listinou danou ve Štýrském Hradci 5. března 1583 povýšil arcivévoda Karel za zásluhy prokázané při obraně hranice proti Turkům do šlechtického stavu (rittermässiger Adelstand) Marxe Werndla a polepšil mu erb, který mu udělil už dříve:

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve stříbře modrý vlk s červeným jazykem. 2. a 3. ve zlatě červená medvědí tlapa šikmo drápy dolů. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí vlk ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com