Werndl (1575)

Listinou danou v Innsbrucku 17. února 1575 arcivévoda Ferdinand Tyrolský udělil Melchiorovi, Hansi, Casparovi a Weitovi Werndlům erb:

V patě modrého štítu je zlatá kvádrová zeď o třech stínkách, zpoza níž vyrůstá obrněný muž držící v obou rukou meč. Na štítě spočívá kolčí přílba s točenicí. Klenotem je muž ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com