Werndl (1559)

Císař Ferdinand I. udělil 12. června 1559 Wolfgangu Werndlovi za zásluhy jeho syna Hannse Werndla, podkoního arcivévody Karla Štýrského, erb:

V černém štítě je zlaté kosmé břevno a v něm přirozený levhart s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě černá složená křídla se zlatým kosmým břevnem, mezi nimi rostoucí levhart ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com