Wenisch

Na základě Řádu Železné koruny uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1854 povýšil císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 2. května 1855 do rytířského stavu Johanna Wenische, viceprezidenta vrchního soudu v Pešti, udělil mu predikát Ritter von a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je v černém svisle postavený zlatý, červeně převázaný liktorský svazek se sekerou obrácenou doprava. Vlevo je ve zlatě černá kotva. Dole v červeném je stříbrná krokev provázená třemi stříbrnými růžemi se zlatým semeníkem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé opačně, mezi nimi liktorský svazek ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené stříbrno – červeně, levé opačně, na každém je růže střídavých tinktur se zlatým semeníkem, mezi nimi vyvýšeně nad střed stříbrná růže se zlatým semeníkem, přikrývadla červeno – stříbrná.

Na základě Řádu Železné koruny II. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. listopadu 1867 povýšil císař František Josef I, listinou danou ve Vídni 5. února 1868 do stavu svobodných pánů Johanna rytíře von Wenisch, nyní již druhého prezidenta vrchního zemského soudu ve Štýrském Hradci, polepšil mu predikát na Freiherr von a erb: Dělený štít.

Nahoře polceno. Vpravo je v černém svisle postavený zlatý, červeně převázaný liktorský svazek se sekerou obrácenou doprava. Vlevo je ve zlatě černá kotva. Dole v červeném je stříbrná krokev provázená třemi stříbrnými růžemi se zlatým semeníkem. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní tři korunované turnajské přílby. Klenoty: I. zlaté křídlo s kotvou ze štítu, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé červeno – stříbrně, mezi nimi liktorský svazek ze štítu, přikrývadla černo – zlatá, červeno – stříbrná; III. červené křídlo se třemi růžemi ze štítu (2,1), přikrývadla červeno – stříbrná. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na zlaté arabesce.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com