Weithner von Weitenturm

August Weithner se narodil 8. února 1862 v Benátkách generálmajoru Augustu Weithnerovi (*Praha, 22. července 1835, +Štýrský Hradec, 20. září 1890) a jeho manželce Emmě rozené Grimus von Grimburg (*16. srpna 1840) původem z Aistersheimu v Horních Rakousích, ale místně příslušný byl do Prahy. Do armády narukoval 18. srpna 1883 jako poručík k 2. ženijnímu pluku, u nějž byl 18. srpna 1888 povýšen na nadporučíka. Od 1. srpna 1892 slouží u ženijního ředitelství v Miskolci, 1. října 1893 je převelen k pionýrskému praporu č. 6 a 1. května 1894 se stává hejtmanem. V této hodnosti přechází 1. září 1899 k Technické akademii, 1. září 1902 k pionýrskému praporu č. 9 a 1. března 1908 k Technickému vojenskému výboru. 1. listopadu 1910 je povýšen na majora a přidělen k 2. armádní skupině, na podplukovníka je povýšen 1. srpna 1914. 18. července 1916 se dostává k armádní skupině polního podmaršálka Ferdinanda Kosaka a k 1. květnu 1917 je povýšen na plukovníka. K 1. říjnu 1917 je odeslán na odpočinek s trvající pohotovostí, která končí k 31. prosinci téhož roku. Po vypuknutí Velké války se podílel na opevňovacích pracích na severnám bojišti, roku 1916 se jeho oddíl ocitl pod nepřátelskou palbou při bojích u Brodů v Haliči. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. dubna 1918 jej císař Karel I. povýšil za třicetiletou službu s účastí v boji do šlechtického stavu. Listinou z 2. května 1918 mu udělil titul Edler, predikát von Weitenturm a erb:

Dělený štít. Nahoře zlato – červeně polceno se dvěma do středu obrácenými lvy opačných tinktur s červeným jazykem. Dole modro – zlatě polceno s červenou krokví nahoře se zlatou hvězdou, krokev je provázena třemi červenými růžemi se zlatým semeníkem a zelenými kališními lístky. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené, zlaté a modré.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com