Weisz de Polna

František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 27. října 1872 Jakaba Weisze, obchodníka v Záhřebu, do uherského šlechtického stavu. Listinou z 19. ledna 1874 jemu, jeho synům Sándorovi a Emilovi a dceři Júlii vzešlým z manželství s Johannou Weisz udělil predikát polnai (de/von Polna) a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo je ve zlatě černá kotva, vlevo je v modrém zlaté kosmé břevno se třemi zelenými tabákovými listy. Dole červeno – stříbrně šachováno v osmi sloupcích se zlatou špicí, v níž na zelené půdě roste strom se zelenou korunou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držíci v pravé přední tlapě tři zelené tabákové listy.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com