Weisz de Csepel

Listinou danou v Ischlu 8. srpna 1896 povýšil císař František Josef I. Manfreda Weisze továrníka a velkoobchodníka v Budapešti, spolu se syny Jenőem a Alfonsem a s dcerami Elzou, Mariannou a Margit vzešlými z manželství s Alicí Wahl, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát csepeli (de/von Csepel) a erb:

Pod modrou hlavou se dvěma zlatými hvězdami ve zlatě vyniká z vody v patě štítu vodorovně rozdělené pruhem zeleného trávníku polovina černého ozubeného kola, na něm stojí černý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě černou zapálenou bombu a v levé černé vřeteno. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená černá křídla. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou LABOR OMNIA VINCIT.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. září 1918 povýšil císař Karel I. Manfreda Weisze de Csepel do uherského stavu svobodných pánů, ale diplom už nebyl vydán.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 875-876 oldal; 70. kötet, 123-128 oldal; 73. kötet, 421 oldal.

Kerschbaumer, Arno: Nobilitierungen unter der Regentschaft Kaiser Karl I./IV. Károly király (1916-1921). Graz 2016, s. 219.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com