Weissmann von Zawidowski

Listinou vydanou 6. května 1881 císař František Josef I. povýšil Eduarda Weissmanna, narozeného roku 1828 ve Lvově, majitele velkostatku Zawidowice v Haliči, poslance haličského zemského sněmu a rytíře Řádu železné koruny III. třídy, jež mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. února 1881, na základě řádových statut do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Weissmann von Zawidowski (Ritter Weissmann von Zawidowski) a erb:

Modrý štít se zlatým břevnem, které je nahoře provázeno saracénskou šavlí se zlatým jilcem a záštitou, dole železnou radlicí. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední modré, zadní zlaté, II. rostoucí stříbrný kůň.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 270-271.

 

Autor: Michal Fiala

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com