Weiss z Wellensteinu

Majestátem ze dne 1. února 1873 povýšil císař František Josef I. Maximiliana Weisse (1825-1910), šéfa vídeňského bankovního a směnárenského domu Weiss a Fischhof, správního radu štýrské Kreditní banky, Vordernbersko-köflašské báňsko-průmyslové společnosti ve Štýrském Hradci, zemědělské akciové společnosti Agricola v Kapuváru v Uhrách a jiných železničních a průmyslových společností, na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem ze dne 3. června 1872 do rytířského stavu a udělil mu predikát rytíř Weiss z Wellensteinu (Ritter Weiss von Wellenstein) a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém roste na stříbrné skále přirozená protěž. Vlevo je v černém zlaté břevno s černou, svisle postavenou kotvou provázené nahoře a dole zlatou včelou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. stříbrná skála a na ní přirozený sokol chystající se vzlétnout, přikrývadla modro – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou DURCH ARBEIT ZUR EHRE.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com