Weiss z Weissenthalu

Císař František Josef I. povýšil 7. dubna 1894 Hermanna Weisse narozeného 1837 v Szakály v Uhrách (dnes Sokoľany, Slovensko), hejtmana I. třídy pěšího pluku Erzherzog Albrecht č. 44, držitele vojenského služebního vyznamenání III. tř. pro důstojníky a válečné medaile, za více jak třicetiletou službu (od 1858) do šlechtického stavu, udělil mu čestný titul Edler, predikát von Weissenthal a erb:

Ve zlato – černě polceném štítě stojí na zeleném trávníku obrněný muž s otevřenou přílbou se třemi pštrosími pery střídavých tinktur držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená křídla, přední je černé se zlatým hořícím granátem, zadní zlaté.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com