Weiss z Weissenhallu

Císař František Josef I. povýšil listinou z 2. června 1872 Carla Weisse (1817-1896), ředitele privilegované rakouské Úvěrové banky pro obchod a živnosti, prezidenta správní rady Rakousko-egyptské banky a správního radu Společnosti první sedmihradské železnice a privilegované Vorarlberské dráhy, na základě Řádu železné koruny III. třídy, jenž mu byl udělen nejvyšším listem z 20. srpna 1871, do rytířského stavu, udělil mu predikát rytíř Weiss z Weissenhallu (Ritter Weiss von Weissenhall) a erb:

Pod modrou hlavou se třemi zlatými včelami je zlatý štít rozdělený modrou špicí s přirozenou protěží vyrůstající na šedé skále, ve zlatých částech vyniká ze špice polovina černého orla s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední černé se zlatou hvězdou, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá; II. dvě složená křídla, přední děleno stříbrno – modře, zadní opačně, mezi nimi přirozená protěž ze štítu. Pod štítem se vine zlatá páska s černou devizou ABSQUE LABORE NIHIL.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com