Weiss z Tessbachu

Na základě řádu Železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 23. června 1878 povýšil císař František Josef I. dne 1. července 1886 JUDr. Adolfa Weisse narozeného roku 1831 ve Velkých Losinách, dvorního a soudního advokáta ve Vídni, do rytířského stavu udělil mu predikát rytíř Weiss z Tessbachu/Ritter Weiss von Tessbach a erb:

V modrém štítě roste na stříbrné rozeklané skále přirozená protěž provázená v každém horním rohu stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední stříbrné, zadní modré; II. rostoucí stříbrný vlk s červeným jazykem. Pod štítěm se vine modrá páska se stříbrnou devizou PER ASPERA AD ASTRA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com