Weiss von Szurda, Szurdai von Szurda

Listinou danou ve Vídni 17. března 1899 povýšil císař František Josef I. Adolfa Weisse (1832-1903), šéfa firmy Gerzson Spitzer, továrna na modření a potisk kartounu v Budapešti (Spitzer Gerzson és tarsai budapesti kékfestő- és kartonnyomó gyáros czég), jeho syna Nándora (1866-1914) a dcery Emilii, Alici, Margit a Johannu vzešlé z manželství s Fanny Mauthner do šlechtického stavu, udělil jim predikát szurdai (de/von Szurda) a erb:

Štít rozdělen stříbrnou latí. Nahoře v červeném je stříbrné ozubené kolo, dole na zeleném trávníku zlatý úl k němuž se od rohů slétají čtyři zlaté včely. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v obou tlapaách černý tiskařský válec. Pod štítem je červená páska se stříbrnou devizou LABORE OMNIA FLORENT.

Ve stejný den se stejných privilegií dostalo i třem synům Adolfova staršího bratra Móricze (zřejmě 1819-1879) vzešlým z manželství s Ernestinou rozenou Blum (zřejmě 1833-1900): Leovi, jeho synu Móru Edemu a dcerám Dóře a Irén narozeným v manželství s Herminou Machlup; Róbertu a Gézovi.

Každý z bratři obdržel vlastní listinu.

26. března 1912 povolil František Josef I. Leo Weissovi von Szurda a jeho synovcům Gézovi a Róbertovi změnit příjmení na Szurdai .

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com