Weiss-Oláh de Oláh

Listinou danou v Bad Ischlu 12. července 1910 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Ernőho-Lipóta Weisse-Oláha, bankéře ve Vídni, spolu se synem Bélou-Nándorem a dcerou Dorottyou-Adél vzešlými z manželství s Valerií Schalek, udělil jim predikát oláhi (de/von Oláh a erb:

V modrém štítě je stříbrné kosmé břevno s černým šípem, na něž září zlaté vytvořené slunce vynikající z levého horního rohu. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní modro – stříbrně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com