Weiskopf z Weiskoppen

Nejvyšším rozhodnutím z 5. dubna 1917 povýšil císař Karel I. Johanna Weiskopfa narozeného 9. srpna 1862 v Kufsteinu v Tyrolích, plukovníka na odpočinku a velitele záložního praporu 1. pluku tyrolských císařských myslivců, za více jak 30 let služby v armádě s nástupem roku 1879 a  s účastí v boji (1914 bitva u Sułoczowy, 1915-17 sloužil v zázemí) do šlechtického stavu, Diplomem z 18. května 1917 mu udělil predikát z/von Weiskoppen a erb:

Dělený štít. Nahoře polceno. Vpravo ve stříbře posypaném červenými kapkami je přirozený jetelový čtyřlístek. Vlevo dvakrát kosmo děleno stříbrně, červeně a zlatě, uprostřed stříbrný květ protěže. Dole v modrém je na skále zlatý kvádrovaný hrad s cimbuřím sestávající se z věže o třech stínkách prolomené dvěma okny vedle sebe a pod nimi bránou a z dvou postranních křídel s cimbuřím po 4 stínkách, která jsou prolomena dvěma kruhovými střílnami vedle sebe. Na štítě spočívá korunovaná turanjská přílba s červeno – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí červená orlice s červeným jazykem a zlatou zbrojí.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com