Weisenfeld z Weisachu

Císař František Josef I. povýšil 17. ledna 1871 na základě Řádu železné koruny III. třídy uděleného nejvyšším listem ze dne 2. října 1869 vídeňského bankéře Julia Weisenfelda (1823-1895) narozeného v Schornweisachu v Bavorsku, komandéra tuniského Řádu slávy, do rytířského stavu, udělil mu titul a predikát rytíř Weisenfeld z Weisachu (Ritter Weisenfeld von Weisach) a erb:

Ve stříbrném štítě je modré vlnité břevno provázené třemi modrými liliemi (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dva stříbrné rohy s modrým vlnitým břevnem, mezi nimi modrá lilie; II. dvě složená křídla, přední stříbrné s černou kotvou, zadní modré. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: CONSILIO ET ANIMO.


Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com