Weil-Weiss

Ignaz Weil-Weiss se narodil roku 1818 v Záhřebu, od svých pěti let žil ve Veroně. Jakožto bankéř se při povstání v italských oblastech rakouského císařství v letech 1848 – 1849 zasloužil o zásobování císařského vojska, za což byl nejvyšším rozhodnutím ze dne 22. dubna 1854 povýšen do šlechtického stavu. Diplomem z 3. dubna 1855 mu byl udělen titul Edler, predikát von a erb:

Stříbrným šikmým břevnem rozdělený štít. Nahoře v modrém je doleva obrácený zlatý lev s červeným jazykem. Dole v červeném je šikmo položená dubová ratolest se žaludy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou SEMPER PROBUS.


Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com