Weil

Carl Weil se narodil v únoru 1806 v Bockenheimu u Frankfurtu nad Mohanem. Po ukončení studií ve Freiburgu im Breisgau v roce 1826 vstoupil do státní sluby Württemberského království, roku 1850 byl povýšen na státního radu. Roku 1851 přešel do služeb Rakouského císařství, od roku 1853 působil na ministerstvu zahraničí, od roku 1855 s titulem vládního rady. Kabinetním listem ze dne 17. září 1864 mu byl udělen řád Železné koruny III. třídy na jehož základě byl 8. října 1864 povýšen do rytířského stavu, byl mu udělen predikát Ritter von a erb:

Polcený štít se zlatou hlavou, ve které je černá orlice s červeným jazykem. Vpravo ve stříbře je modré šikmé břevno se stříbrnou hvězdou. Vlevo v černém je zlatý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí jelen šesterák přirozených barev, přikrývadla modro – stříbrná; II. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla černo – zlatá.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com