Weidlich

Martin Johann Weidlich (1600–1678) se narodil ve Frývaldově (dnes Jeseník), v Nisském knížectví ve Slezsku jako syn zdejšího zbrojíře a kováře. Vystudoval práva a usadil se v Šumperku jako městský písař, kandidát práv a veřejný notář (iuris utriusque candidatus et notarius publicus). Odtud odešel roku 1635 do Moravské Třebové, která tvořila součást lichtenštejnských majetků, kde se stal měšťanem a zastával úřad městského písaře.

Dne 4. března 1637 udělil na základě palatinátních práv Karel Eusebius říšský kníže z Lichtenštejna na Mikulově a vladař domu lichtenštejnského (Liechtenstein zu Nikolsburg in Schlesien zu Troppau und Jägerndorf) listinou danou v Litovli erb jemu a jeho bratru Michaelovi:

Pětkrát stříbrně a černě dělený štít, ve stříbrných břevnech je po jedné růži tělesné barvy (ein leibfarbenes Röslein). Na štítě spočívá kolčí přílba s černo–stříbrnou točenicí a přikrývadly týchž tinktur. Klenotem je jeřáb přirozených barev držící v pravém pařátu kámen.

Martin Johann Weidlich nebyl jen členem městské rady Moravské Třebové, ale také autorem významné městské kroniky, která dodnes představuje velmi cenný historický pramen. S manželkou Katharinou, vdovou po moravskotřebovském radním Porstenhoferovi, měl několik dětí, mimo jiné syna Paula Christiana, který se stal městským písařem v Novém Jičíně. Posledním známým potomkem Martina Johanna byla Marie, dcera c. k. plukovníka Ferdinanda Weidlicha, připomínaná v Moravské Třebové na počátku 20. století která darovala kopii zmíněné erbovní listiny muzeu ve Frývaldově. Originál by dnes měl být uložen v Muzeu města Brna.

 

Michal FIALA – Jan ŽUPANIČ

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com