Weidhoffer z Adlersbergu

Matyáš František Weidhoffer studoval ve druhé polovině 40. let 17. století na pražské univerzitě filozofii a práva. Během obléhání Prahy Švédy roku 1648 vstoupil do řad studentské legie, bojoval jako mušketýr v druhém oddílu desátníka Fromholda a pod velením plukovníka Götze hájil postavení u Koňské brány. Zde pomáhal bránit Švédům v budování podkopů a vyznamenal se i v šarvátkách. Později, spolu s ostatními studenty převelenými z hradeb na Karlově, bránil Horskou bránu vystavenou prudkým nepřátelským útokům. Za tyto zásluhy byl 10. června 1650 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Adlersbergu (von Adlersberg) a byl mu udělen erb:

Černým šikmým a zlatým kosmým břevnem na tři pole dělený štít. V předním stříbrném a zadním černém poli je modrý hořící granát. V červené špici štítu stojí na zeleném trojvrší černá zlatě korunovaná orlice s mečem v pravém spáru. Na štítě je korunovaná turnajská přílba s červenými feflíky a s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato-černě, levý stříbrno-červeně, zakončené třemi pavími pery. Mezi nimi se vidí trojvrší a orlice ze štítu.

ŽUPANIČ, Jan – FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační privilegia pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com