Wehli von Wehlen, Wehli

Císař František Josef I. povýšil pražského rodáka JUDr. (Johanna) Augusta Wehliho (1810-1892), sekčního radu na ministerstvu vnitra, doktora práv a filosofie, člena právnické a filosofické fakulty ve Vídni a emeritního děkana vídeňské filosofické fakulty, do šlechtického stavu. Listinou z 3. ledna 1855 mu udělil predikát šlechtic z Wehlen (Edler von Wehlen) a erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda.

Sedm let na to povýšil císař František Josef I. Augusta Wehliho šlechtice z Wehlen, tehdy ministerského radu na státním ministerstvu a rytíře Leopoldova řádu, který mu byl udělen nejvyšším rozhodnutím z 9. února 1862, na základě stanov tohoto řádu do rytířského stavu a to listinou z 2. srpna 1862. Zároveň byl Augustu rytíři Wehli z Wehlen (Ritter Wehli von Wehlen) polepšen erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenoty: I. dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda; II. dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi dva stříbrné pšeničné klasy. Pod štítem je modrá páska se stříbrnou devizou IN MEDIO VIRTUS.

Krátce po této události přestal August užívat predikát von Wehlen a nadále se psal jen von Wehli. Dne 18. dubna 1870 byl již jako sekční šéf c. k. ministerstva vnitra, zástupce předsedy Komise pro regulaci Dunaje (Donau-Regulierungs Commission) a člena Kolegia doktorů práv a filozofie ve Vídni vyznamenán Řádem Železné koruny II. třídy. Na jeho základě byl listinou z 8. července 1870 povýšen do stavu svobodných pánů s predikátem svobodný pán (Freiherr von) a byl mu polepšen erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře modré kosmé břevno, vlevo je v modrém stříbrné vlnité břevno provázené dvěma stříbrnými hvězdami. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě otevřená křídla, pravé děleno modro – stříbrně, levé opačně, mezi nimi stříbrná hvězda. Štítonoši jsou dva zlatí gryfi s červeným jazykem na zlaté arabesce, na které je zavěšená modrá páska se stříbrnou devizou IN MEDIO VIRTUS.

Dne 27. říjnu 1871 byl jmenován provizorním správcem c. k. ministerstva vnitra v překlenovací vládě Ludwiga von Holtzgethan, kterým zůstal až do jmenování nového kabinetu Adolfa Auersperga 22. listopadu téhož roku.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com