Wechselmann

Císař František Josef I. povýšil na základě řádu Železné koruny III. tř. uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. dubna 1884 budapešťského stavitele Ignaze Wechselmanna narozeného roku 1828 v Nikolai v pruském Slezsku (dnes Mikołów, Polsko) do rytířskéo stavu. Listinou danou ve Vídni 25. září 1884 mu udělil predikát Ritter von a erb:

V modrém štítě je zlaté oboustranně cimbuřové břevno se třemi červenými včelami provázené nahoře kosmo položeným zednickým kladivem překříženým zednickou lžící, oboje zlaté, dole vodorovně rozvinutým svitkem pergamenu protaženým mezi rameny zlatého kružidla. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klentoy: I. černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem, přikrývadla červeno – zlatá; II. dvě složená křídla, přední modré se zlatým oboustraně cimbuřovým břevnem, zadní zlaté, přikrývadla modro – zlatá. Pod štítem se vine červená páska se zlatou devizou: PROBITATE, LABORE ET PERSEVERANTIA.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com