Webr von Pravomil

Na základě Řádu Železné koruny III. uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 2. března 1884 povýšil císař František Josef I. dne 16. ledna 1885 Josepha Webra narozeného roku 1831 v Hraběšíně v Čechách, zemského školního inspektora, do rytířského stavu, udělil mu predikát Ritter Webr von Pravomil a erb:

Čtvrcený štít. 1. v červeném dovnitř obrácený rostoucí stříbrný lev se zlatou zbrojí a jazykem mající třikrát zakroucený dvojitý ocas. 2. ve zlatě rozevřená stříbrná kniha s černým písmem, černou vazbou a červenou ořízkou. 3. v modrém pět zlatých hvězd uspořádaných do kruhu. 4. v červeném stříbrné ozubené kolo. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí lev ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená zlatá křídla, na předním je kniha ze štítu, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com