Wanka von Rodlow

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. ledna 1864 povýšil císař František Josef I. pražského rodáka JUDr. Wenzela Wanku (1798-1872), zemského advokáta v Praze, v letech 1848 – 1861 purkmistra Královského hlavního města Prahy a poté zástupce nejvyššího maršálka českého zemského sněmu, do šlechtického stavu. Listinou vydanou 21. dubna 1867 mu byl udělen titul šlechtic/Edler, predikát von Rodlow a erb:

Čtvrcený štít. 1. v modrém stříbrný ondřejský kříž provázený čtyřmi stříbrnými růžemi, na kříži uprostřed zlatá růže s modrým okrajem. 2. a 3. v červeném do středu obrácený stříbrný dvojocasý lev s červeným jazykem. 4. v modrém stříbrný liktorský svazek převázaný červenými řemeny a podložený zlatou miskovou váhou v rovnováze. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Václav Wanka šlechtic z Rodlowa zemřel roku 1872 v Praze. 

 

Wurzbach, Constant von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. LIII. Th., Wien 1886, s. 67-70.

Jelínková, Táňa: Pražští primátoři (1784-1993). Pražský sborník historický XXVI. Praha 1993, s. 103-137.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com