Wang

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 26. ledna 1916 císař František Josef I. povýšil Ferdinanda Wanga narozeného roku 1855 v Bolechovicích v Čechách, ministerského radu na ministerstvu orby, řádného profesora Vysoké školy zemědělské (Hochschule für Bodenkultur), rytíře leopoldova řádu a řádu Františka Josefa, čestného občana Bystřice pod Hostýnem, Frenštátu a Kirchbachu, u příležitosti jeho odchodu na odpočinek do šlechtického stavu. Diplomem ze 14. dubna 1916 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

V zeleném štítě pod stříbrnou hlavou se třemi zelenými tlapatými křížky vedle sebe je stříbrné paroží s čelní kostí, z níž vyniká zlatý latinský kříž. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zelená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com