Waněk

Karl Josef Johann Waněk se narodil 12. září 1862 ve Vídni Františku Vaňkovi narozenému v Přelíci v Čechách a vídeňačce Marii Krombach. K vojsku nastoupil 19. března 1880 jako řadový voják u pluku pěších myslivců č. 6. Poručíkem se stal 1. ledna 1883 u pěšího pluku č. 29, od 1. srpna 1914 byl plukovníkem (pěší pluk č. 61). Od 1. června 1916 do 13. března 1917 velel 17. pěší brigádě, pak byl pověřen velením 142. pěší brigády, kde ho 1. listopadu 1917 zastihlo povýšení na generálmajora. Vojenských tažení se účastnil po celé trvání Velké války a podstoupil mnohé boje, v potvrzení ministerstva vnitra z 3. srpna 1918 jsou jmenovány bitvy u Autovace, Selze, Sela a Jamiana, kampaň u hory Omutič a ofensiva proti Grosesti. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. října 1918 ho císař Karel I. povýšil do šlechtického stavu. Diplomem vydaným ve Vídni 22. října 1918 mu udělil titul Edler, predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a červeným jazykem. Dole je v zeleném dubová ratolest o třech listech a dvou žaludech mezi nimi. Na šítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená zlato – zeleně dělená křídla, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com