Waldstein z Heilwehru

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím z 21. července 1897 ze zvláštní milosti MUDr. Michaela Waldsteina, generálního štábního lékaře na odpočinku, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, držitele Vojenské záslužné medaile na červené stuze a Válečné medaile, do šlechtického stavu. Listinou z 20. září 1897 mu byl udělen predikát šlechtic z Heilwehru (Edler von Heilwehr) a erb:
  
V červeném štítě šikmo položený meč se zlatým jilcem a záštitou, přes který je kosmo položena zlatá Aeskulapova hůl, vše je provázeno vpravo stříbrnou lilií a vlevo stříbrnou hvězdou. Na štítě je korunovaná turnajská přílba s červeno-stříbrnými přikrývadly, ze které vyrůstá černý gryf se zlatou zbrojí a červeným jazykem. 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com