Waldhauser z Trauttenheimu

Daniel Ignác Waldhauser pocházel z Jihlavy, kde byl jeho otec Mathias radním. Matka Dorothea pocházela ze šlechtické nebo erbovní rodiny Glencků von Scheinbenberg. Bratrem Daniela Ignatia byl Pavel, který roku 1654 používal predikát neznámého původu von Degenfeldt.

Daniel Ignác studoval na pražské filozofické fakultě, kde byl v květnu 1641 promován bakalářem a v srpna 1642 se stal magistrem. Za obležení Prahy Švédy roku 1648 byl, již jako posluchač práv, jmenován adjutantem studentské legie a styčným důstojníkem pro jednání s císařskými generály v Praze. Při této své povinnosti býval často vystaven nebezpečné nepřátelské palbě a jednou byl pod ním zastřelen kůň. Dne 20. dubna 1649 byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Trauttenheimu (von Trattenheimb) a byl mu udělen erb:

Červeno-zlatě čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli do středu obrácený stříbrný jednorožec, ve druhém a třetím dvě zkřížené zelené olivové ratolesti. Na štítě korunovaná turnajská přílba s černo-zlatými a červeno-stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí obrněný muž s černými a zlatými pery na přílbě, červeno-stříbrným polním odznakem na levém rameni a od pravého ramene k levému boku visícím bandalírem s prázdnou pochvou. V pravé ruce muž drží kord se zlatým košem a jilcem, levou má položenou na prsou.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com