Walach von Hallborn

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. února 1882 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 29. června 1882 do rytířského stavu Georga Walacha narozeného roku 1820 v Komorní Lhotce v Rakouském Slezsku, ministerského radu na ministerstvu financí, udělil mu predikát Ritter Walach von Hallborn a erb:

Ve zlatém štítě je modré kosmé břevno se zlatou včelou mezi dvěma hvězdami za sebou provázené dvěma červenými růžemi se zlatým semeníkem a zeleným kalichem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s modro – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí zlatá orlice s červeným jazykem; II. čtyři pera, dvě modrá a dvě zlatá. Pod štítem se vine modrá páska se zlatou devizou ASSIDUE ET SINCERE.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com