Wahl von Welskirch

Anton Wahl se narodil roku 1860 ve Welsu v Horních Rakousích. Do armády byl odveden 19. ledna 1878 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 63. 6. srpna 1878 se stává titulárním desátníkem, 6. listopadu 1879 titulárním četařem. Kadetem pěšákem titulárním četařem je od 18. srpna 1879, kadetem zástupcem důstojníka od 1. ledna 1880. Hodnosti poručíka dosahuje 1. května 1881, nadporučíka 1. listopadu 1886. 1. září 1887 je jmenován učitelem na c. k. vojenské reálné škole v Sankt Pöltenu. 1. září 1889 se vrací k 63. pěšímu pluku. 1. května 1891 je převelen k pěšímu pluku č. 2, v jehož řadách se 1. listopadu 1892 stává hejtmanem 2. třídy. 1. října 1894 je přidělen ke generálnímu inspektoru c. k. vojsk arcivévodovi Albrechtovi jak nadpočetný svého pluku. 6. dubna 1895 je přidělen k císařově vojenské kanceláři, kde 1. listopadu 1895 získává hodnost hejtmana 1. třídy. 1. prosince 1896 je přeložen k pěšímu pluku č. 66, 1. května 1897 k pěšímu pluku č. 71 a 1. srpna 1898 k pěšímu pluku č. 26. K 1. listopadu 1905 je v hodnosti majora přeřazen k zeměbraně, a to k pěšímu pluku č. 24. Od 1. listopadu 1906 působí na zeměbranecké kadetní škole ve Vídni, přičemž je 1. listopadu povýšen na plukovníka. 13. března 1913 je ustanoven místním velitelem zeměbrany ve Vídni, kde slouží až do svého penzionování 31. ledna 1916. Celkově odsloužil v ozbrojených silách rakousko-uherské monarchie 38 let a 12 dní, ale nedostalo se mu příležitosti prokázat svou statečnost v boji s nepřítelem. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. května 1916 Frank chybně uvádí 5. V.) jej císař František Josef I. z obzvláštní milosti povýšil do šlechtického stavu. Diplomem z 5. července 1916 mu udělil titul Edler, predikát von Welskirch a erb:

Dělený štít. Nahoře ve stříbře jsou dva zkřížené meče se zlatým jilcem a záštitou. Dole v modrém je stříbrná lyra. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě stříbrno – modře dělená křídla, každé s růží střídavých tinktur, mezi nimi stříbrná hvězda.

Anton Wahl šlechtic von Welskirchen měl dvě děti, syna Rolanda (*1896) a dceru Olgu (*1893).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com