Wagner z Wagnerau

Jakob Wagner se narodil v Bavorském Geisenfeldu. Sloužil ve službách generálního poštmistra Oktaviana von Taxis, pozděj přestoupil do služeb císařského nejvyššího poštmistra pro dědičné země Johanna Christopha von Paar a zabezpečoval spojení mezi císařem a jeho vyslancem při dánském královském dvoře Georgem Ludwigem hrabětem von Schwarzenberg. Při saském vpádu do Čech roku 1631 se účastnil stěhování poštovního úřadu do Českých Budějovic a když český poštmistr Ferdinand Prugger von Grünberg odešel po vyhnání Sasů do Prahy, sám vedl úřad sedmnáct měsíců. 25. dubna 1634 mu palatin Jaroslav Bořita z Martinic udělil erb a predikát von Wagnerau.

Čtvrcený štít s černým srdečním štítkem, v němž je zlaté palečné kolo. 1. a 4. v červeném doprava obrácený rozkřídlený zlatý pelikán krmící vlastní krví tři mláďata na zeleném hnízdě. 2. a 3. modro - stříbrně děleno plamenným řezem o osmi hrotech. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pelikán ze štítu.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com