Wagner (1907)

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 17. září 1907 císař František Josef I. povýšil Hanse Ludwiga Wagnera narozeného roku 1869 v Hamburku, doktora práv a legačního radu 2. kategorie při diplomatickém zastoupení v Káhiře, do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 27. dubna 1908 udělil Hansi Ludwigu von Wagner erb:

V modro – stříbrně polceném štítě stojí na skalnaté půdě přirozených barev stříbrno – černě dělená kvádrová věž, z jejíhož cimbuří šlehají plameny, prolomená třemi okny (1,2) v horní polovině a jedním oknem nad otevřenou bránou ve spodní části. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – černě, zadní modro – stříbrně.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com