Wáczek de Dunaszentgyörgy

Císař František Josef I. povýšil listinou danou v Gödöllő 22. října 1893 Ferencze Wáczeka, majora vozatajského pluku č. 2, spolu se synem Ferenczem Arnoldem vzešlým z manželství s Terézií Márií Ilonou Dobrik, za více jak třicet let vojenské služby s účastí v bitvě u Hradce Králové roku 1866 a při okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878 do šlechtického stavu, udělil mu predikát dunaszentgyörgyi (de/von Dunaszentgyörgy) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném stříbrně obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou provázená v pravém horním rohu stříbrným půlměsícem. Dole v modrém je na zeleném trojvrší zlatá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný kůň.

Királyi Könyvek, 69. kötet, 421-422, 493-497 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com