Wachsmann de Magyarnemegye

Lisitnou danou ve Vídni 14. května 1906 povýšil císař František Josef I. Vilmose Wachsmanna (1. června 1845 – 31. srpna 1934), generálmajora (od 1. listopadu 1904) na odpočinku (penzionován 1. listopadu 1905), za více jak čytřicetiletou službu v armádě, spolu se syny Gusztávem a Antalem vzešlými z manželství s Idou Casati, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát magyarnemegyei (de/von Magyarnemegye) a erb:

Dělený štít. Nahoře je v červeném stříbrně obrněná paže držící šavli se zlatým jilcem a záštitou. Dole jsou v modrém vedle sebe tři rovné špice. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je vynikající paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 603, 668-670 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com