Wacátko

Ladislaus Wacátko se narodil roku 1856 v Praze. Do armády narukoval 16. dubna 1874 v nejnižší hodnosti k c. k. pěšímu pluku č. 37. Po poddůstojnických hodnostech svobodníka-titulárního desátníka, titulárního četaře a titulárního polního šikovatele se stal 18. srpna 1878 kadetem-důstojnickým zástupcem, a jako takový podstoupil tažení do Bosny a Hercegoviny, kde se zúčastnil bitvy u Bandin Odžaku. 1. srpna 1879 byl povýšen na poručíka, 1. listopadu 1884 na nadporučíka a 1. května 1891 na hejtmana 2. třídy. K 1. červenci 1892 byl převelen k pěšímu pluku č. 51, u něhož se stal 1. května 1894 hejtmanem 1. třídy. Od 27. září 1895 působí u zeměbrany, nejprve u pěšího pluku Eger č. 6, kde se stal 1. listopadu 1903 majorem. Jako major byl 1. srpna 1907 přeložen k pěšímu pluku Stryj č. 33 a na den přesně o rok později v hodnosti podplukovníka k pěšímu pluku Pisek č. 28. Za více jak třicetiletou službu s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil listinou ze dne 27. května 1910 do šlechtického stavu, udělil mu titul šlechtic/Edler von a erb:

Štít je dělen červeným cimbuřím. Nahoře je ve zlatě rostoucí černá orlice s červenou zbrojí a jazykem. Dole polceno, vpravo červeno – zlatě šachováno v šesti řadách, vlevo je ve stříbře rostoucí červený lev s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com