Výškořic, z

Listinou danou v Praze 1. února 1588 udělil císař Rudolf II. Janu Pelhřimovskému, úředníku kanceláře české komory, a Václavovi a Šimonovi bratřím Výškům predikát z Výškořic a erb:

Polcený štít. Vpravo jsou v modrém tři zlatá šikmá břevna, vlevo ve stříbrře červené břevno se dvěma stříbrnými liliemi. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato - modře, levé stříbrno – červeně, mezi nimi stříbrná lilie.

Listinou danou v Praze 29. prosince 1592 jim všem Rudolf II. znak polepšil:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červené břevno, vlevo pětkrát šikmo děleno zlatě a černě. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je černá korunovaná orlice.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 47, 50.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com