Vusčić de Križevc

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 5. května 1881 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Józsefa Vusčiće, advokáta v Kőrösi (dnes Križevci, Chorvatsko). Listinou danou v Gödöllő 29. listopadu 1881 jemu a jeho synu Sándorovi vzešlému z manželství s Ágnes Suppan udělil predikát križevci (de/von Križevc) a erb:

Ve čtvrceném štítě je červené kosmé břevno s pěti zlatými včelami za sebou. 1. a 4. zlato. 2. v modrém stříbrná hvězda. 3. v modrém zlatý snop. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je pět per, zlaté, červené, zlaté, modré a stříbrné.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 367-370, 500 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com