Vusadin

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Joviczu Vusadina, hraničáře a bývalého poručíka v Zsablye (dnes Žabalj, Srbsko) a Goszpodincze (dnes Gospodinci, Srbsko), spolu se synem Geftiniem Arseniem Michaelem vzešlým z manželství se Sandou Julinszkou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V modrém štítě stříbrné kosmé břevno s třemi červenými šípy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je šíp ze štítu mezi rohy v střídavých tinkturách štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet,  93-94 oldal

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com