Vucskovits

Císařovna Marie Terezie povýšila 1. března 1751 Zsivka Vucskovitse, hraničáře a bývalého praporečníka v Zsablye (dnes Žabalj, Srbsko) a Goszpodincze (dnes Gospodinci, Srbsko), spolu se syny Gregoriem a Thimotheem a dcerami Marií a Marií Helenou vzešlými z manželství s Mandou Milkovovou, do uherského šlechtického stavu a udělila jim erb:

V červeném štítě je zlatý praporec ovinutý kolem žerdi svisle vynikající z paty štítu provázený v každém horním rohu zlatou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je praporec ze štítu.

Királyi Könyvek, 42. kötet, 121-122 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com