Vratislavský ze Zvile

Enoch Kliment Vratislavský pocházel z protestantské rodiny, která po Bílé Hoře a nástupu protireformace emigrovala z Čech do Vratislavi. Po nabytí dospělosti se vrátil zpět a konvertoval ke katolictví. Vstoupil do služeb hraběte Rudolfa Colloredo-Waldsee, jenž jej jmenoval hejtmanem svého opočenského panství. Za válek proti Švédům na panství nově opevnil hrad Frymburk, který osadil několika mušketýry a dragouny. S nimi vyjížděl proti nepříteli, způsobil mu mnoho škod a zlikvidoval i připravené miny, které měly být použity proti hradu. Když Švédové 26. července 1648 vtrhli na Malou Stranu, kryl palbou z oken Colloredova domu ústup svého pána a umožnil mu, aby se šťastně dostal na Staré Město. Okolo roku 1659 byl jmenován vrchním hejtmanem všech colloredovských panství. dne 5. července 1679 získal český rytířský stav s predikátem ze Zvile a byl mu udělen erb:

V červeném štítě (s patou vpravo se zlatým, vlevo pak s fialovým okrajem) se vidí na zelené půdě tři stříbrné, zlatě přepásané lilie na dlouhých stoncích. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s přikrývadly shora černými se stříbrným okrajem a zdola červenými a točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou tři lilie na stoncích jako ve štítu.

ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com