Vomačka de Rakovac

Listinou danou ve Vídni 9. září 1907 císař František Josef I. povýšil Károlye Vomačku, podžupana modrussko-fiumského komitátu, spolu se synem Leonidásem vzešlým z manželství s Jozefou Skavić do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát rakovaci (de/von Rakovac) a erb:

V červeném štítě vyniká z levého okraje paže oděná v modrém slavnostním rukávu se zlatým premováním držící stříbrný psací brk. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 754, oldal; 72. kötet, 120-122 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com