Volckh z Boppardtu

Johann Reichardt Volckh byl Němec pocházel z Boppartu v Trevírském kurfiřtství. V Praze studoval od roku 1644 na filozofické fakultě, v květnu 1646 zde byl promován na bakaláře a v srpnu 1647 se stal magistrem. Roku 1648, po obsazení Malé Strany, vstoupil do studentské svobodné setniny a jako mušketýr čtvrtého oddílu desátníka Rossenblotha pomáhal hájit pražská města až do odtažení nepřítele. Vyznamenal se zejména při výpadu přes Vltavu, kdy studenti pod velením praporečníka přepadli a pobili švédské stráže a několik zajatců odvedli na Staré Město. Statečně bojoval i u Koňské brány, kde při výbuchu střelného prachu utrpěl vážné popáleniny. Nicméně se po uzdravení vrátil na své místo v legii a účastnil se těžkých bojů vedených o strategicky položenou sýpku u novoměstských hradeb. Tuto událost je v pramenech dobře zmapována. K boji došlo 25. října 1648 a již následujícího dne totiž sýpka jako nebezpečné opěrné místo Pražanů švédskou dělostřelbou zničena.
Za projevenou statečnost byl Volck 30. prosince 1649 povýšen do šlechtického stavu s predikátem z Boppardtu (von Boppardt) a byl mu udělen erb:
Modro-stříbrně čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém poli se vidí na zeleném pahorku zlatý dvojocasý korunovaný lev držící v předních tlapách drží napnutý luk s červeně hořícím šípem. Ve druhém a třetím poli stojí na zelené půdě muž v koletu, hnědých kalhotách a bílých punčochách, s dlouhými černými vlasy a vavřínovým, na pravé straně hořícím, věncem na hlavě, který drží v pravé ruce meč a v levé hořící granát. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s monile ve tvaru litery K a s přikrývadly vpravo červeno-stříbrnými, vlevo modro-zlatými. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený zlato-modře, levý červeno-stříbrně, a mezi nimi rostoucí lev s lukem ze štítu.
Johann Reichard Volck von Boppardt zemřel roku 1675 jako sekretář bruntálského a sovineckého panství náležejícího řádu Německých rytířů. Zanechal po sobě vdovu Kunhutu (Kunigunde), dceru Štěpána Forchheimera z Jakešova, knížecího liechtensteinského hejtmana na uhříněveském, černokosteleckém a kolodějském panství.
 
ŽUPANIČ, Jan - FIALA, Michal, Praha 1648. Nobilitační listiny pro obránce pražských měst roku 1648, Praha: VR Atelier, 2001.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com