Vojáček

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. července 1911 povýšil císař František Josef I. do rytířského stavu Heinricha Vojáčka narozeného roku 1857 v Praze, viceprezidenta místodržitelství v Praze. Listinou danou ve Vídni 18. září 1911 udělil Heirnichu rytíři von Vojáček erb:

Ve štítě je stříbrné břevno s černým, zlatě převázaným liktorským svazkem provázené nahoře v červeném zlatou hvězdou, dole v modrém stříbrnou lilií. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem, přikrývadla červeno - stříbrná; II. tři pera, červené, stříbrné a modré, přikrývadla modro – stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com