Vodolevský ze Sprostuhřan

Roku 1589 udělil císař Rudolf II. Matyáši Vodolevskému řečenému Rormeystr za zásluhy jeho syna Ludvíka, úředníka české dvorské kanceláře, predikát ze Sprostuhřan a erb:

Ve stříbrno – červeně šikmo děleném štítě je vlevo nahoře zlatý hřeb, na němž visí na zlatém řemeni modrý tatarský toulec se zlatým okrajem, z něhož vyčnívají tři šípy, z nichž prostřední má rozeklaný hrot. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je zlatý tatarský luk se šípy ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 46, 50.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com