Virágh de Peremárton

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. ledna 1911 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu László Virágha, kapitána četníků a udělil mu predikát peremártoni (de/von Peremárton). Listinou danou ve Vídni 3. listopadu 1913 mu spolu se syny Lászlem, Istvánem, Györgyem a Endrem a dcerami Judit a Gabriellou vzešlými z manželství s Gabriellou Jancsó udělil erb:

V modrém štítě je na zeleném trojvrší stříbrný jednorožec s červeným jazykem držící v předních nohách tři zkřížené stříbrné šípy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí jednorožec ze štítu.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 249, 250 oldal; 73. kötet, 11, 12 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com