Viebeger z Viebegu

Georg Viebeger, bývalý poddaný Jaroslava Bořity z Martinic, byl reistrátorem Desk zemských, od 1. června 1665 do 6. prosince 1684 je uváděn jako ingrosátor menších desk. 24. dubna 1654 mu palatin Bernard Ignác z Martinic udělil predikát von Viebeg a erb.

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém je zlatý dvojocasý, do středu obrácený lev s červeným jazykem. 2. a 3. v červeném je strom se zelenými listy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro - zlatými a červeno - zlatými přikrývadly, klenotem je lev ze štítu mezi rozevřenými křídly se střídavě modrými a červenými pery.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com