Vidalé von San Martino

Julius Vidalé se narodil 7. listopadu 1864 v Praze, ale domovsky příslušný byl do Hostinného. Do armády byl odveden 5. prosince 1881. Po vypuknutí Velké války se účastnil jako velitel pluku a brigády bojů na severním a jihozápadním bojišti. V hodnosti plukovníka mu bylo od 29. června 1915 do 11. července 1915 svěřeno velení v úseku Sagrado – San Martino, po smrti velitele 58. horské brigády se ujal velení nad částí této brigády. Podle hlášení jeho nadřízených se jen díky jeho neústupnosti podařilo udržet rakousko-uherské pozice v úseku Sagrado – Polazzo. 1. listopadu 1915 byl Julius Vidalé povýšen na generálmajora. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 8. května 1916 jej císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji s nepřítelem do šlechtického stavu. Listinou ze dne 11. května 1916 mu udělil predikát von San Martino a erb: P

olcený štít. Vpravo je ve zlatě polovina černého orla s červeným jazykem. Vlevo v modrém spočívá na přirozené skále zlatě obrněná paže držící v obrněné pěsti meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé zlato – modře.

2. prosince 1915 se oženil s princeznou Marií Valeskou Gagarinovou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com