Veyl z Veylenbergu

Dne 16. dubna 1646 udělil palatin Jaroslav Bořita z Martinic Johannu Veylovi, ingrosistovi kanceláře českého místodržitelství, predikát von Veylenberg a erb.

Čtvrcený štít. 1. a 4. v modrém vyrůstají ze zeleného trojvrší tři zlaté violky. 2. a 3. v červeném jsou dvě stříbrná břevna. Na štítě spočívá kolčí přílba s modro - zlatými a červeno - stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dvě složená křídla, horní dělené zlato - modře, spodní je červené se třemi  stříbrnými břevny.

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com