Velinský ze Všelis (Košinář)

Listinou danou v Praze 12. března 1598 udělil císař Rudolf II. Pavlu Košinářovi, písaři města Olomouce erb a povolil mu, aby se psal Velinský ze Všelis.

Erb: Dělený štít, nahoře modrý, dole je v červeném zlatý klín s rovnými stranami, v němž je stříbrná okřídlená koule, křídla jsou dělená, pravé je v modré polovině červené, ve spodní polovině stříbrné, levé je dělené opačně, z koule vyrůstá do horní poloviny zlatý lev s červeným jazykem držící v tlapách stříbrný trojúhelník. Na štítě spočívá korunovaná kolčí přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Dle opisu erbovní listiny, kterou předložil 27. ledna 1707 Zdenko Tomáš Velinský při žádosti o udělení městského práva na Novém Městě pražském. 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com