Végh de Győr

9. února 1914 povýšil František Josef I. Károlye Végha, ředitele Uherské říční a námořní plavební a.s. (Folyam és Tengerhajózási Rt.), a jeho syna Imreho-Pétera vzašlého z manželství s Márií-Czeczilií Durand do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát győri (de/von Győr) a erb:

V modrém štítě je zlatá kotva s jedním svěšeným okem doleva. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem opírající se levou tlapou o kotvu spočívající hrotem na helmovní koruně a v pravé držící přirozenou růži.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com